תחושת הקלה גדולה עוטפת אותי עכשיו ועולה השאלה – "איך לא עשיתי את זה עד היום"

כמה שעות וימים בזבזתי בחיי על מציאת פיתרון ופתירת קונפליקטים תוך כדי הסתבכות בפלונטר מחשבתי מוכר וידוע מראש ולרוב היה

התהליך עצמו היה מרתק ועזר לי להבין את דפוסי החשיבה וההתנהגות שלי בצורה טובה יותר.

העבודה הייתה מאד נעימה, היה מרחב של הקשבה עמוקה שאיפשרה לי לבטא את עצמי בצורה הכנה ביותר. דרך למידת הכלים